Întrebări frecvente

Vrei să afli mai multe informații despre asigurări? Îți oferim răspunsuri la cele mai frecvente întrebari legate de tipuri de asigurări, riscuri acoperite, condiții de încheiere a politelor și orice te-ar mai putea interesa.

Poți să alegi cea mai bună ofertă pentru tine de la cei 8 asiguratori parteneri, verifici pe loc ce clasă bonus malus ai și care sunt țările în care asigurarea pe care o achiziționezi este validă.

Simulatorul RCA este o aplicație, mai exact este un comparator de oferte RCA, în care poți vedea pe loc, rapid, toate ofertele de la asiguratori și să alegi oferta dorită. Comparatorul 123asigurari.ro îți permite să vezi prețurile de la toți asiguratorii parteneri.

Plata primei de asigurare se poate efectua doar online, prin intermediul cardului bancar. Clientul va fi redirecționat pe pagina de plată a procesatorului online de plăți. Prima de asigurare se plătește doar în RON.

Polița de asigurare RCA nu poate fi anulată.

Poți prezenta polița în format electronic de pe telefon, începând cu data de 11.09.2020 (Norma ASF 36/2020) dar o poți și tipări pentru a acoperi orice situație neprevăzută.

Verificați data de valabilitate și 123aisgurari.ro te notifică prin email sau SMS înainte de data de expirare.

Polițele de asigurare RCA sunt emise în mod automat, fără confirmarea telefonică a datelor completate. Vă rugăm să verificați corectitudinea acestora. Polițele de asigurare emise nu pot fi anulate. Polița de asigurare RCA va fi transmisă după plată pe email și SMS.

Polița poate intra în vigoare cel mai devreme începând cu ziua următoare.

Asistentul în Brokeraj poate anula Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului sau a tranzacției efectuate online.
 2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți online - BRD - agreat de Online Insurance Solutions.
 3. Datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte, polița de asigurare neputând fi emisă;

 • ,,Accident de vehicule’’ - eveniment în care a fost implicat cel puțin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale și/sau vătămarea sănătății și a integrității corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;
 • ,,Asigurat’’ - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurator RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terțelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
 • ,,Asigurat cu risc ridicat’’ - persoana pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puțin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referință;
 • ,,Asigurator RCA’’ - asigurator autorizat să practice asigurare RCA;
 • ,,Avizarea daunei’’- notificarea asiguratorului de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea evenimentului asigurat; notificarea trebuie să fie însoțită de documentele necesare stabilirii răspunderii asiguratorului RCA;
 • ,,Bonus/ malus’’ - sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcție de istoricul de daunalitate al acestuia în perioada de referință;
 • ,,Contract RCA’’ - contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin polița de asigurare RCA, care atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule;
 • ,,Dauna totală economică’’- situația unui vehicul sau unui bun avariat a cărui valoare de reparație depășește valoarea de piață a acestuia;
 • ,,Decontare directă’’- serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asiguratorii RCA a propriilor asigurați, care se ofertează obligatoriu de către asigurător, iar achiziția acestuia este opțională de către asigurat;
 • ,,Mandatar’’- orice persoană fizică sau juridică împuternicită în condițiile legii să reprezinte interesele persoanei prejudiciate în raporturile acesteia cu asigurătorul RCA și cu unitatea reparatoare auto;
 • ,,Persoana prejudiciată’’- persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 • ,,Polița de asigurare RCA’’ - documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA și se atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie;
 • ,,Prejudiciu’’ - efectul negativ suferit de către persoana prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 • ,,Răscumpărare’’ - prejudiciul suportat de către asigurat în condițiile prezentei legi și ale contractului de asigurare RCA;
 • ,,Vehicul’’ - mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, pentru care în România există obligația legală de înmatriculare sau înregistrare, cu excepția celor care se deplasează pe șine, altele decât tramvaiele, bicicletelor sau vehiculelor cu tracțiune animală;

Asistentul în Brokeraj nu percepe niciun comision suplimentar Clientului. Cu toate acestea, banca emitentă a cardului poate percepe cost suplimentar, incluzând, dar fără a se limita la, comisione în cazul schimburilor valutare aferente plăților în alte monede decât RON.

Politele RCA în vederea înmatricularii pot fi încheiate începând cu ziua curentă și sunt valabile începând cu ora la care au fost încheiate. Acestea se emit fără completarea numărului de înmatriculare. Asigurarile RCA în vederea înmatriculării își păstrează valabilitatea după schimbarea numărului de înmatriculare. Vezi toate ofertele în comparatorul 123asigurari.ro

Respectăm întocmai procedurile listate în Politica de confidențialitate pe care o puteți accesa și consulta aici

NU GĂSEŞTI RĂSPUNSUL?

Scrie-ne oricând doreşti pe e-mail contact@123asigurari.ro sau ne poţi contacta telefonic de luni până vineri 09:00 – 17:00 la numărul 0771 123 111 şi te ajutăm cu drag!

Contact