Politica de livrare

Folosirea, inclusiv, dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/ Serviciului implică aderarea Utilizatorului la Termeni și Condiții, în afara situației în care Conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate. Furnizarea Ofertelor va începe imediat după parcurgerea pașilor disponibili pe platforma www.123asigurari.ro.

Optând pentru plasarea unei Solicitări de Oferta, Utilizatorul se obligă să furnizeze corect: numele, prenume, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail , anul obținerii permisului, datele Actului de Identitate, CNP, și alte informații necesare în vederea transmiterii Ofertelor de asigurare, respectiv emiterii Polițelor RCA.

Polițele de asigurare RCA sunt emise în mod automat, fără confirmarea telefonică a datelor completate. Va rugăm să verificați corectitudinea acestora. Polițele de asigurare emise nu pot fi anulate.

Utilizatorul este responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor.

Anumite societăți de asigurare pot solicită, înainte de emiterea Poliței RCA, transmiterea unei copii a certificatului de înmatricutare a vehiculului, cartea de identitate a proprietarului, respectiv documentele de identificare a societății, atunci când asigurarea este solicitată în numele unei persoane juridice. În această situație, Polița RCA va fi emisă doar după primirea documentelor solicitate.

Accesul la Serviciu se relizeaza prin accesarea Site-ului. Dacă se plasează o Solicitare de Oferte pe Website, Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din plasarea acesteia. Informațiile transmise în contextul plasării unei Solicitări de Oferte trebuie să fie corecte, reale și complete.

Prin folosirea Site-ului/ Conținutului/ Serviciului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Site-ului/ Conținutului/ Serviciului/Asistentului în Brokeraj sau oricărui terț ori partener cu care 123 Asigurare Reasigurare SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Utlizatorul/Consumatorul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea prezențelor Temeni și Condiții pe perioada derulării unui Contract de RCA. Denunțarea unilaterală a contractului poate opera conform prevederilor legale doar în cazuri excepționale, detaliate în cuprinsul prezentului Document.

În baza informațiilor furnizate de Client în formularul de pe site, platfoma 24 Broker efectuează calculul tarifelor polițelor RCA de la asiguratorii parteneri și pregătește ofertele de asigurare ce vor fi afișate Clientului în etapă finală a pașilor de asigurare.

Opțiunea Clientului va fi transmisă Brokerului, iar Polița RCA emisă în baza preferinței va fi transmisă Asiguratului pe adesa de e-mail completată în formularul inițial.

Utilizatorul se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea. Asistentul în Brokeraj/ Partenerii nu poate fi trași la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri sau orice fel de pierdere financiară cauzate de furnizarea de către Client/ Asigurat a unor informații incorecte sau incomplete.

Prin lansarea unei Solicitări de oferte electronice pe site-ul www.123asigurari.ro, Clientul este de acord cu formă de comunicare, în concret prin e-mail, prin care Asistentul în Brokera/Partenerii își derulează operațiunile.

Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare și reprezintă acceptarea comenzii.Această notificare se face electronic prin e-mail.

Polițele sunt emise în mod automat, fără validarea/verificarea datelor introduse de Utilizator