Politica de confidențialitate

CINE SUNTEM?

123 Asigurare Reasigurare SRL (denumită în cele ce urmează „Societatea”, „Operatorul” sau ,, Asistentul în Brokeraj’’), acordă o importantă sporită datelor tale cu caracter personal, depunând în mod constant diligențele necesare pentru a se asigura că prelucrarea de date efectuată respectă cerințele legale în acest domeniu. În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectăm confidențialitatea datelor tale personale și prin intermediul căruia îți explicăm ce categorii de date cu caracter personal prelucrează Societatea, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Prezența Politică se raportează doar la datele personale pe care noi le prelucrăm prin intermediul website-ului nostru www.123asigurari.ro (denumit în cele ce urmează „Site-ul” sau „Platforma”) în contextul în care interacționezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin solicitarea unei oferte de asigurare RCA, abonarea la newsletter sau în situația în care doar navighezi pe acesta. Dorim să te asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost în prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens și care respectă angajamente ferme de confidențialitate.

Pentru a ne cunoaște virtual, îți punem la dispoziție datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucrează datele tale cu caracter personal în momentul în care navighezi pe sau interacționezi cu platforma online www.123asigurari.ro este 123 Asigurare Reasigurare SRL, cu sediul social în Sibiu, Loc. Cisnădie, Str. Toma Socolescu nr. 23C, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1007/2022, având CUI 46153487 și înregistrată în Registrul Intermediarilor În Asigurări sub nr. RAJ – 534167, că asistent în brokeraj al Millenium Insurance Broker (MIB) SA, număr înregistrare la Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 783/19.03.2015.

Pentru orice întrebări/ nelămuriri cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunteți invitați să transmiteți o cerere la adresa poștală mai sus indicată sau la adresa de corespondență electronică ... . Persoanele care transmit astfel de solicitări către Societatea sunt rugate să menționeze în subiectul e-mailului/pe plicul de corespondență informații precum „protecția datelor”, „GDPR”, „date personale”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În această calitate, vei primi un răspuns în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului către Societate, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, te asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

DEFINIȚII
  • Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! În sensul prezenței politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, CNP, adresa de e-mail, informațiile din talonul mașinii, adresa de livrare etc., astfel cum vor fi descrise în cele ce urmează.

  • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

! În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării tale pe website-ul www.123asigurari.ro sau interacțiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma.

  • Operator” înseamnă persoană care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, în sensul prezenței Politici de Confidențialitate, Operatorul de date cu caracter personal este 123 Asigurare Reasigurare SRL.

  • Persoană vizată” reprezintă persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

! În sensul prezenței Politici, persoană vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navighează pe site-ul www.123asigurari.ro.

  • Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

! Prelucrările de date efecuate prin intermediul Platformei și în baza temeiului juridic al consimtamântului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decât cele necesare (esențiale), astfel cum este reliefat în pop-up-ul de cookie-uri.

 • Partea terță” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoană care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Navigarea ta pe Site și interacțiunea cu acesta implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

 1. date personale pe care le dezvălui Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de solicitare a ofertelor de asigurare RCA sau de contact, respectiv în situația abonării la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;
 2. date pe care le furnizezi în mod involuntar, prin simplă navigare pe site-ul nostru.
 3. Societatea colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal:
 În cazul Solicitării Ofertelor de Asigurare RCA și încheierii Contractului RCA:
 • nume și prenume;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de reședința/ domiciliu;
 • cod numeric personal (CNP);
 • datele actului de identitate aparțînând proprietarului: Serie și Număr BI/ CI;
 • datele permisului de conducere;
 • informații despre vehicul cuprinse în talon;
 • informații referitoare la vehicul și la proprietarul acestuia (în cazul în care datele nu coincid cu cele enumerate anterior).

În cadrul acestui formular există și

Notă: Prin achitarea primei de asigurare prin intermediul cardului bancar, datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a plățîi intrând sub cerințele prevăzute în Politică de confidențialitate a procesatorului de plata partener.

Pentru crearea unui cont de utilizator:
 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • parolă cont.
Pentru completarea formularului de contact:
 • nume și prenume;
 • număr de telefon (opțional);
 • adresa de e-mail;
Pentru obținerea de informațîi suplimentare/ depunere de sesizări via e-mail au telefonic (asistență clienți)
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon (în contextul în care contactați telefonic Operatorul);
 • orice alte date cu caracter personal pe care le pui la dispoziția Operatorului pentru soluționarea sesizării/ oferirii de detalii suplimentare solicitate;
 • vocea (în contextul în care contactați telefonic Operatorul).
Pentru abonarea la newsletter

Abonarea la newsletter este condiționată de oferirea consimtamantului dumneavoastră în scopul primirii de mesaje comerciale și de marketing. În acest context, se va prelucra, că dată cu caracter personal, adresa dumneavoastră de e-mail.

Aceste date contribuie la prestarea serviciilor oferite de Societate, dar și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicări de marketing din partea acestuia, însă cu obținerea în prealabil a acordului utilizatorului, astfel cum este detaliat în Politică de abonare la newsletter.

În situația în care se optează pentru facturarea pe persoană juridică, atragem atenția asupra faptului că datele cerute și introduse în formularele de pe site în numele unei persoane juridice nu reprezintă date cu caracter personal (adresa de e-mail a societățîi că de exemplu denumire@office, numărul de telefon al societății că de exemplu numărul de fix etc.) în lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

În situația în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societățîi persoană fizică (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoană vizată conform prevederilor GDPR și ii vor fi aplicabile toate măsurile de protecție.

Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel Societatea îndeplinindu-și obligația legală de informare a utilizatorului.

În contextul convorbirilor telefonice inbound/ outbound vocea;
 • numărul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care persoană vizată le pune la dispoziție în contextul convorbirilor telefonice și care se pot referi la:
 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de livrare a produsului;
 • cont bancar (pentru returnarea sumelor);

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare numai în baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare. Puteți accesa politică noastră de cookie-uri aici.

În situația în care ne veți pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru soluționarea reclamațiilor dumneavoastră sau pentru oferirea de informații suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina de îndată din baza noastră de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care va aparțîn și anume:adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locație, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice după caz, și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în prezența Politică de Confidențialitate, completată cu Politică de Cookie-uri.

Operatorul își rezervă dreptul de a va solicită informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul.

Furnizorul de servicii de procesare plăti vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: datele cardului bancar (număr card, CVC etc.), numele și prenumele dețînătorului cardului, adresa de reședința/ domiciliu, număr de telefon. Acești furnizori prelucrează datele dumneavoastră în calitate de operatori independenți de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrările de date efectuate de aceștia sunt supuse Politicii lor de confidențialitate.

! Notă: SOCIETATEA a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi de servicii (spre exemplu: asigurători, IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plăti etc.), însă nu răspunde pentru prelucrările efectuate de acești furnizori în nume propriu, în situația în care aceștia ar prelucra datele în calitate de operatori independenți, persoană vizată fiind informată în mod corespunzător cu privire la prelucrările ce presupun un transfer de date între Operator și orice societate care furnizează servicii către Operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de Societate, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competențe, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de Societate, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competențe, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

Societatea poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 1. executarea unui contract;
 2. îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului;
 3. exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 4. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 5. îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;
 6. arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 7. apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil;
 8. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

SOCIETATEA prelucrează datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:

 1. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în concret, în scopul transmiterii ofertelor de asigurare RCA, respectiv încheierii și executării Contractului RCA;
 2. prelucrarea este efectuată în temeiul consimtamântului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing;
 3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016);

Datele tale personale vor fi prelucrate pentru că Asistentul în Brokeraj să:

 1. îmbunătățească site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea conținutului web prezentat pe site;
 3. trimită notificări tehnice, de asistență sau administrative;
 4. onoreze cererile și să soluționeze sesizările primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de Asistentul în Brokeraj;
 6. comunice informațiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile aparțînând Asistentului în Brokeraj.
 8. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Asistentului în Brokeraj prin intermediul website-ului www.123asigurari.ro sunt reținute pe o perioada de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, în acord cu prevederile legale în materia arhivării de date.

PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Operatorul acordă o atenție deosebită în ceea ce privește datele minorilor care ar putea fi furnizate de aceștia în vederea plasării unei comenzi pe platforma online www.123asigurari.ro, pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează numai în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Astfel, Operatorul nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Cu toate acestea, dacă un minor Solicită o oferta/contactează Operatorul prin modalitățile specifice, se va consideră că minorul a făcut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal. Minorilor care nu au împlinit vârstă de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii.

În acest sens, orice persoană care furnizează către Operator datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicații sau dispozitive acoperite de prezența Politică garantează faptul că este major, respectiv că deține capacitate deplină de exercițiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal aparțînând minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere prevederile de mai sus.

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice rețelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.), având calitatea de destinatari terți ai datelor (third-party recipients), este posibil că datele tale prelucrate în acest context să fie transferate și în afară Uniunii Europene/ Spațiului Economic European și stocate pe servere din state terțe. În acest sens, Operatorul a implementat o serie de măsuri necesare și adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conformă.

Societatea se obligă că datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. neautorizat baza de date conțînând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la dată producerii evenimentului.

Este posibil că datele tale să fie dezvăluite către alte companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, precum furnizorii care prestează servicii de mententanta website, IT, juridice, asigurători, etc.

De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate și de partenerii noștri care prestează servicii de procesare plăti pentru Societate. Aceste date sunt prelucrate în vederea efectuării plății aferente comenzii tale online.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afară dezvăluirilor descrise în prezența Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informații terților cărora consimtiti sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERȚE

Site-ul www.123asigurari.ro poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

În cazul conectării la un site web terț, politică de confidențialitate a Societatea nu va fi aplicabilă și în cazul navigării tale pe acel site.

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DEȚINEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană fizică care navighează pe site-ul nostru, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în raport cu Societatea, că Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațîi privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: ...
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamații din partea acesteia;
 • Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are că temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al Societății;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și Societate, este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În situația în care persoană vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele:

Adresa: Mun. București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus persoană vizată se va adresa Operatorului prin transmiterea unei solicitări la adresa: Sibiu, Loc. Cisnădie, Str. Toma Socolescu nr. 23C sau la adresa de corespondență electronică menționată mai sus, în cadrul primei secțiuni a prezenței Politici.

DISPOZIȚII FINALE

Dacă Asistentul în Brokeraj va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Operatorul va publică respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Politicii de Cookie-uri, respectiv ale Politicii de abonare la newsletter, prezente pe website-ul www.123asigurari.ro.

123 Asigurare Reasigurare SRL

ULTIMA ACTUALIZARE: OCTOMBRIE 2022