Politica de anulare comandă

Asistentul în Brokeraj poate anula Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligăție ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
  1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului sau a tranzacției efectuate online.
  2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti online - BRD - agreat de Online Insurance Solutions.
  3. Datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte, polița de asigurare neputând fi emisă;

Încheierea Contractului de Asigurare are loc la dată acceptării ofertei prin efectuarea plății online cu cardul.

Asiguratul este responsabil de verificarea conformității informațiilor din polița emisă cu datele proprietarului și ale vehiculului. În cazul în care se constată informații incorecte, Asiguratul se obligă să contacteze în cel mai scurt timp Asistentul în Brokeraj prin mijloacele puse la dispoziție (email, formular de contact, telefonic) și să urmeze pașii puși la dispoziție pentru remedierea situației. În vederea corectării sau modificării unei polițe, Asiguratul poate contacta și compania de asigurări emitentă.

Corectarea informațiilor eronate se poate realiza doar în baza unei copii a talonului sau cărții de identitate a autovehiculului.

Polița de asigurare RCA nu poate fi anulată.

În cazul în care se constată informații incorecte, Asiguratul are obligația să contacteze în cel mai scurt timp Asistentul în Brokeraj prin mijloacele puse la dispoziție (email, formular de contact, telefonic) și să urmeze pașii puși la dispoziție pentru remedierea situației. În vederea corectării sau modificării unei polițe, Asiguratul poate contacta și compania de asigurări emitentă.

În vederea corectării, Asiguratul va trebui să pună la dispoziția Asistentului în Brokeraj talonul, respectiv cartea de identitate a proprietarului.

Contractul RCA încetează:
  1. la dată la care proprietarul vehiculului notifica asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative;
  2. la dată la care vehiculul este radiat din circulație;
  3. la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.
Contractul RCA se desființează de drept dacă:
  1. riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asiguratorului RCA;
  2. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asiguratorului RCA.

În aceste situații, atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirata a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării. În cazul în care asigurătorul RCA este ulterior obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asigurătorul RCA este îndreptățit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.

Asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu dată de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

Cererea de restituire a sumelor aferente poliței de asigurare în situațiile lit. a) și b), respectiv execitarea dreptului de opțiune prevăzut de acest punct. se vor înainta direct asiguratorului.