Avatajele 123 asigurări

Ofertare online

Am simplificat procesele pentru tine pentru a obține ofertele de asigurări simplu și comod, la un click distanță chiar și de pe telefon.

Plată online

Polițele pot fi plătite online, în siguranță cu card bancar emis sub siglele VISA, VISA Electron, MASTERCARD și Maestro

Parteneri asiguratori

Lucrăm cu cei mai importanți parteneri de pe piață, practicăm prețuri corecte fără comisioane ascunse

Consultanță gratuită

Vă stăm la dispoziție gratuit cu informațiile necesare pentru alegerea celor mai potrivite produse de asigurare

Notificări înainte de expirare

Notificări prin email și sms înainte de expirare

Primești polița RCA imediat

Primești o copie prin email care are aceeași valabilitate cu cea printată

Polița RCA are valabilitate începând cu data aleasă de tine

FAQ

Plata primei de asigurare se poate efectua doar online, prin intermediul cardului bancar. Clientul va fi redirecționat pe pagina de plată a procesatorului online de plăți. Prima de asigurare se plătește doar în RON.

 • ,,Accident de vehicule’’ - eveniment în care a fost implicat cel puțin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale și/sau vătămarea sănătății și a integrității corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;
 • ,,Asigurat’’ - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurator RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terțelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
 • ,,Asigurat cu risc ridicat’’ - persoana pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puțin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referință;
 • ,,Asigurator RCA’’ - asigurator autorizat să practice asigurare RCA;
 • ,,Avizarea daunei’’- notificarea asiguratorului de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea evenimentului asigurat; notificarea trebuie să fie însoțită de documentele necesare stabilirii răspunderii asiguratorului RCA;
 • ,,Bonus/ malus’’ - sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcție de istoricul de daunalitate al acestuia în perioada de referință;
 • ,,Contract RCA’’ - contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin polița de asigurare RCA, care atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule;
 • ,,Dauna totală economică’’- situația unui vehicul sau unui bun avariat a cărui valoare de reparație depășește valoarea de piață a acestuia;
 • ,,Decontare directă’’- serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asiguratorii RCA a propriilor asigurați, care se ofertează obligatoriu de către asigurător, iar achiziția acestuia este opțională de către asigurat;
 • ,,Mandatar’’- orice persoană fizică sau juridică împuternicită în condițiile legii să reprezinte interesele persoanei prejudiciate în raporturile acesteia cu asigurătorul RCA și cu unitatea reparatoare auto;
 • ,,Persoana prejudiciată’’- persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 • ,,Polița de asigurare RCA’’ - documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA și se atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie;
 • ,,Prejudiciu’’ - efectul negativ suferit de către persoana prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 • ,,Răscumpărare’’ - prejudiciul suportat de către asigurat în condițiile prezentei legi și ale contractului de asigurare RCA;
 • ,,Vehicul’’ - mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, pentru care în România există obligația legală de înmatriculare sau înregistrare, cu excepția celor care se deplasează pe șine, altele decât tramvaiele, bicicletelor sau vehiculelor cu tracțiune animală;

Asistentul în Brokeraj nu percepe niciun comision suplimentar Clientului. Cu toate acestea, banca emitentă a cardului poate percepe cost suplimentar, incluzând, dar fără a se limita la, comisione în cazul schimburilor valutare aferente plăților în alte monede decât RON.

Respectăm întocmai procedurile listate în Politica de confidențialitate pe care o puteți accesa și consulta aici